zavřít

Majetek

přednáší: Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 1 300,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 500,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 79036

 

Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování

 

Podtitul

Péče řádného hospodáře vyžaduje také řádnou péči o majetek a nakládání s ním, včetně jeho evidence. Chcete vědět, jak na to?

 

 

Úvodem

Oblast majetku představuje v každé účetní jednotce významnou část účetnictví. Chyby v evidenci majetku a v nakládání s majetkem jsou vždy významné a mohou být pro vedení účetní jednotky zcela fatální, protože vedení účetní jednotky spravuje cizí majetek a porušení péče řádného hospodáře může být i trestným činem. Pořádek v evidenci majetku je základním předpokladem pro řádné nakládání s ním. Na tomto semináře se účastníci dozví, jak zabezpečit veškeré povinnosti související s evidencí majetku a nakládání s ním.

Zaměření semináře

Seminář nastíní řešení problémů účetních jednotek, které se vyskytují v oblasti majetku. Navrhneme vnitřní směrnici pro nakládání s majetkem a její minimální obsah. Doporučíme postup při pořizování majetku včetně výběru dodavatele a případného zveřejňování smluv. Nastavíme evidenci majetku a minimální rozsah údajů, které je nutno evidovat pro účely daňové, pro účely inventarizace, pro stanovení pravomocí a odpovědností atd… (zařazovací protokoly). Na semináři bude vysvětlen postup při zhodnocování majetku a také postupy související s odepisováním majetku (životnost, odpisové plány). Životnost každého majetku končí jeho vyřazením, a tak seminář bude v závěrečné části věnován povinnostem souvisejícím s vyřazováním majetků (vyřazovací protokoly).

Koho seminář osloví

Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (pro všechny vybrané účetní jednotky). 

Program

 

1.     Druhy dlouhodobého majetku a jejich specifika

a.     Nehmotný majetek

b.     Hmotný majetek

2.     Pravidla při pořizování dlouhodobého majetku

a.     Výběrové řízení

b.     Uzavření a zveřejnění smlouvy s dodavatelem

c.     Financování investičních výdajů

3.     Zařazení majetku do evidence

a.     Zařazovací protokol

b.     Údaje evidované na kartě dlouhodobého majetku

4.     Odepisování majetku

a.     Stanovení doby životnosti a odpisového plánu

b.     Schvalování odpisových plánů

c.     Změny odpisového plánu

5.     Zhodnocování majetku

6.     Inventarizace majetku

a.     Náležitosti inventarizačního soupisu

b.     Vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku

7.     Vyřazování majetku

a.     Likvidace z důvodu opotřebení

b.     Nadbytečný majetek

c.     Prodej majetku

d.     Bezúplatné předání majetku

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Ostrava

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Rozpočtová skladba Novela 2020 - ÚSC WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč
zrušený
kontakt »
Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2019 pro nestátní neziskové organizace 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 2019 – komplexní příklad vyplnění formuláře WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH pro začátečníky - nové plátce, v ceně ÚZ DPH WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 Rožnov p./R. RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH - Novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Zákoník práce včetně novel, změna koncepce dovolené WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH tuzemsko - třídenní speciálka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 4 500 Kč / 5 100 Kč přidat do košíku
Dotace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Jak se bránit při kontrolách finančního úřadu, Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Koncepční novela zákoníku práce se zaměřením na změny a nové instituty pracovního práva, především na výklad nové úpravy dovolen WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH v příkladech + novela 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další